Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Biuro Karier

Biuro Karier działa w różnych formach w zależności od usługi wobec pracodawcy, organizowanych imprez i potrzeb studentów i absolwentów poszukujących zatrudnienia. Oferty Biura są dwojakiego rodzaju tj. oferty skierowane do pracodawców i oferty skierowane do studentów i absolwentów WSZiA.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polityka Prywatności