Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Akademickie Centrum Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Akademickie Centrum Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ma na celu pomoc i wsparcie studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu zatrudnienia, planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz pogłębianiu umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Swoje działania kierujemy do studentów i absolwentów oraz pracodawców.
Polityka Prywatności