Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Biuro Karier

BIURO KARIER to miejsce, w którym studenci i absolwenci WSEiT z pomocą doradcy zawodowego, świadomie kształtują swoją ścieżkę zawodową, nabywają praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zdobywają rzetelne informacje na temat możliwości podjęcia zatrudnienia.


Studentom i absolwentom WSEiT oferujemy pomoc w zakresie:

  • określania własnych zainteresowań i kompetencji zawodowych
  • wyboru dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej
  • przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowania kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej
  • informowania o dynamice zmian zachodzących na ogólnopolskim rynku pracy.

a także:

  • dostęp do zasobów informacyjnych w obszarach: edukacja, rozwój osobisty i zawodowy, praca, kariera, przedsiębiorczość
  • dostęp do interesujących ofert pracy z branży medycznej i branż pokrewnych oraz ofert staży i praktyk zawodowych
  • bezpłatny udział w warsztatach rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy
  • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych w środowisku pracodawców (udział w Targach Pracy oraz w ogólnopolskich projektach rekrutacyjnych)
  • udział w badaniu losów zawodowych absolwentów.

Kontakt:

ul. Grabowa 22
61-473 Poznań
+48 61 832 77 76

Dział Rekrutacji
+48 61 839 10 04
+48 61 839 10 05
kursy_220.gif
Polityka Prywatności