Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Biuro Karier

Celem działania tej jednostki jest właściwe przygotowanie młodych ludzi do wejścia w świat pracy zawodowej i efektywne poruszanie się na rynku pracy poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej sposobów poszukiwania pracy oraz instytucji, które mogą im w tym pomóc.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności