Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Biuro Karier Wyższej Szkoły Logistyki pośredniczy między studentami WSL a rynkiem pracy. Jest po to, by ułatwić studentom uczelni rozpoczęcie kariery zawodowej:

  • przygotowuje studentów i absolwentów WSL do wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz organizację warsztatów i szkoleń;
  • prowadzi bazę danych studentów szukających pracy;
  • organizuje kontakt z pracodawcami;
  • dostarcza informacji o rynku pracy;
  • udostępnia oferty pracy;
  • udostępnia literaturę pomocną w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz aktów prawnych związanych z zatrudnieniem;
  • współpracuje z firmami, które organizują staże i praktyki dla studentów WSL.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
220x300_80.jpg
Polityka Prywatności