Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Akademickie Biuro Karier

Głównym celem Biura Karier i Praktyk jest pomoc studentom i absolwentom w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, udzielanie informacji o rynku pracy, możliwościach dokształcania, stażach i praktykach.
 • obsługa studentów i absolwentów aktywnie poszukujących pracy
 • prowadzenie bazy danych firm, ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udostępnianie informacji o:
  - szkoleniach
  - kształceniu podyplomowym
  - kursach (także językowych)
 • promowanie studentów/absolwentów wśród pracodawców
 • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe
 • organizacja prezentacji firm na Uczelni oraz giełd i targów pracy


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności