Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Biuro Karier WSIiZ

Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie powstało w styczniu 1999 r. Nasze działania koncentrują się na pomocy studentom i absolwentom w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy oraz nawiązaniu kontaktów z pracodawcami i upowszechnianiu informacji dotyczących funkcjonowania rynku pracy.

Uczelnia posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia (nr 141 - data pierwszego wpisu do rejestru: 15.09.2003 r.). W ramach agencji świadczone są usługi z zakresu: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego. Dzięki temu udzielamy pomocy wszystkim zainteresowanym w planowaniu przyszłej kariery zawodowej oraz w znalezieniu pracy. Podstawowymi narzędziami świadczenia usług przez Biuro są szkolenia, pozyskiwanie i dystrybucja ofert pracy, przeprowadzanie wstępnych rekrutacji do pracy oraz organizacja Podkarpackich Targów Pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności