Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier WSH-P pomaga studentom i absolwentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, poszukiwaniu praktyki i pracy, przygotowywaniu dokumentacji dla praktykodawców i przyszłych pracodawców (CV, list motywacyjny, skierowania, opinie). Uczelnia jest partnerem akademickim firm, organizacji i instytucji, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, ćwicząc umiejętności nabywane na zajęciach. Są wśród nich międzynarodowe korporacje, agencje reklamowe i public relations, wydawnictwa, urzędy, kancelarie prawne, sądy, fundacje i stowarzyszenia, zakłady przemysłowe i usługowe. Biuro prowadzi bazę danych o praktykach i miejscach pracy, współpracuje z firmami pośrednictwa pracy i urzędami pracy, udziela informacji na temat wymagań i oczekiwań wobec praktykantów i przyszłych pracowników. Informuje o zasadach zdobywania pracy w drodze konkursów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg
Polityka Prywatności