Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie

Biuro Karier

Mając na względzie przyszłość zawodową studentów i absolwentów Naszej Uczelni zapraszamy do skorzystania z oferty Biura Karier WSTE w Szczecinie. Naszym celem jest wsparcie studentów i absolwentów WSTE w znalezieniu odpowiedniej pracy poprzez pogłębienie ich wiedzy i świadomości na temat realiów panujących na rynku pracy oraz wskazanie możliwości podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia zawodowego poczynając od okresu studiowania.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności