Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Biuro Karier

Misją Biura Karier jest promowanie studentów i absolwentów naszej Uczelni na trudnym rynku pracy, dlatego też organizujemy spotkania z pracodawcami, aby jeszcze w trakcie nauki mogli oni poznać wymagania stawiane przyszłym pracownikom. Pomagamy kształtować umiejętności pozwalające na bycie konkurencyjnym na wymagającym rynku pracy. Zapraszamy już teraz do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach i warsztatach. Umożliwiamy zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oferując programy ciekawych praktyk i staży. To szansa na poznanie praktycznych aspektów wiedzy zdobywanej podczas wykładów. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu kształci doskonałych specjalistów z szerokiego zakresu dziedzin; naszym zadaniem jest nauczenie Cię, jak korzystać z wiedzy zdobytej na studiach.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polityka Prywatności