Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Biuro Karier

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przygotowuje swoich słuchaczy do przyszłej aktywności zawodowej łącząc kształcenie teoretyczne z praktycznym. Głównym celem Biura Karier WSKSiM jest pomoc studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Biuro Karier WSKSiM pomaga studentom i absolwentom poprzez informację, doradztwo i pośrednictwo w znalezieniu praktyk, stażu i pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności