Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Biuro Karier

Biuro Karier działające przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku zostało powołane, aby swoją działalnością służyć Studentom i Absolwentom WSHE w poszukiwaniu ścieżki rozwoju zawodowego, a także by ułatwić odnalezienie zatrudnienia zgodnego z profilem wykształcenia i własnymi aspiracjami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polityka Prywatności