Dolnośląska Szkoła Wyższa

Biuro Karier

Misją Biur Karier jest pomoc studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia oraz w efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Biura Karier (Careers Services) mają długą tradycję. Istnieją od kilkudziesięciu lat na wyższych uczelniach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W Polsce pierwsze jednostki tego typu powstały w latach 90-tych.
Polityka Prywatności