Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Biuro Karier

Za główne zadanie Biuro Karier przy Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej stawia sobie aktywizację zawodową studentów i absolwentów WWSIS.

Podstawowa działalność Biura Karier:

  • udzielanie informacji na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp.,
  • informacje o możliwości odbycia stażu (podstawowe informacje o tym jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy, o pośrednictwie pracy m. in. adresy biur doradztwa personalnego i inne),
  • udzielanie pomocy w odbyciu praktyk studenckich,
  • udzielanie informacji o programach ERASMUS oraz Leonardo; prowadzenie naboru na studia, praktyki i staże zagraniczne; pomoc w załatwianiu formalności związanych z wyjazdem,
  • udostępnianie adresów internetowych serwisów pracy,
  • pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych poprzez zamieszczenie ich wzorów,
  • dostarczenie informacji o oferowanych stypendiach zagranicznych,
  • gromadzenie ofert pracy, praktyk, staży zgłaszanych do Uczelni przez firmy,
  • gromadzenie ankiet wypełnionych przez studentów WWSIS, które ułatwią skierowanie odpowiednich osób do określonych firm.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polityka Prywatności