Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Biuro Karier

Absolwenci WSB we Wrocławiu mogą podnosić swoje kompetencje i umiejętności w ramach szkoleń i wykładów otwartych organizowanych przez: Biuro Karier Stowarzyszenie Absolwentów
Polityka Prywatności