Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Biuro Karier

Biuro Karier WSZiA powstało w marcu 2001 roku aby ułatwić naszym studentom i absolwentom funkcjonowanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy i ułatwić im start do kariery zawodowej.
Monitorujemy także losy absolwentów uczelni, a raporty z monitoringu pozwalają na szybkie dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy.

Biuro Karier

  • koordynuje realizację praktyk studenckich,
  • prowadzi doradztwo zawodowe i szkolenia pomagające w skutecznej autoprezentacji i aplikacji o pracę (w czasie szkoleń można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu opracowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz negocjacji płacowych).
  • gromadzi i udostępnia informacje o rynku pracy, pozyskuje oferty pracy stałej i tymczasowej
  • organizuje spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami
  • gromadzi informacje o kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych bądź zdobywanie nowych umiejętności
  • promuje wolontariat studencki
  • ułatwia skorzystanie z oferty pracy z Europejskiej Bazy EURES
  • współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w szczególności z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Pracownicy Biura uczestniczą w Targach Pracy poszukując ofert przydatnych naszym studentom i absolwentom. Wszelkie pozyskane oferty są publikowane na stronie internetowej Biura Karier i na tablicach informacyjnych w Collegium Maius i Collegium Novum.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polityka Prywatności