Collegium Civitas w Warszawie

Centrum Karier

Centrum Karier Collegium Civitas ma za zadanie ułatwić studentom poruszanie się po rynku pracy i zachęcić do zdobywania doświadczenia zawodowego. Pragnie skutecznie wpływać na postawę studentów i motywować do pełniejszego wykorzystania ich umiejętności. Pomaga budować indywidualne strategie rozwoju kariery, kierując się tym, że każdy z nas jest inny i ma różne potrzeby. Centrum Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku. Jego celem jest wspieranie studentów oraz absolwentów Collegium Civitas w zdobywaniu praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach. W celu usprawnienia kontaktu między pracodawcami, absolwentami i studentami Centrum Karier opracowuje i wdraża interaktywną stronę internetową, prowadzi Klub Absolwenta oraz na bieżąco weryfikuje i powiększa bazę pracodawców. W ramach działań Centrum studenci mają zagwarantowaną opiekę psychologa pracy oraz doradcy zawodowego. W każdym semestrze studenci oraz absolwenci mogą skorzystać z licznych warsztatów organizowanych przez Centrum Karier.
Polityka Prywatności