SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Biuro Karier

Naszą misją jest wspieranie Was - studentów i absolwentów SWPS - w starcie i rozwoju zawodowym. Jak to robimy?

 • współpracujemy z pracodawcami i rekruterami z agencji doradztwa personalnego, aby ułatwić Wam szybsze znalezienie praktyki lub pracy zgodnej z Waszym kierunkiem wykształcenia i aspiracjami,
 • rozwijamy serwis pośrednictwa pracy www.kariera.swps.pl oraz organizujemy targi pracy,
 • organizujemy we współpracy z pracodawcami bezpłatne programy rozwijające Wasze praktyczne kompetencje (np. szkolenia, wykłady, mentoring),
 • zapraszamy na uczelnię specjalistów z różnych branż, inspirujących ludzi biznesu oraz osoby odpowiedzialne za procesy HR w firmach,
 • współpracujemy z pionem dydaktycznym w ramach organizacji obowiązkowych praktyk studenckich oraz badania losów zawodowych naszych absolwentów,
 • realizujemy w latach 2011 - 2015 rozbudowany projekt unijny 4.1.1. POKL w całości dedykowany wsparciu Was w starcie zawodowym,
 • organizujemy poradnictwo grupowe w formie warsztatów planowania kariery czy szkolenia SPADOCHRON,
 • oferujemy Wam już od pierwszego roku studiów profesjonalne wsparcie specjalistów z zakresu psychologii, doradztwa w karierze i coachingu.

Poradnictwo indywidualne, doradztwo w karierze i coaching

Wyłącznie naszym studentom i absolwentom oferujemy możliwość skorzystania ze spotkań ze specjalistami, z którymi mogą pracować w takich obszarach jak:

 • analiza predyspozycji z użyciem testów psychometrycznych
 • analiza doświadczeń i audyt kompetencji
 • przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego
 • wypracowanie strategii szukania pracy w formie indywidualnego planu działania (IPD)
 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z użyciem kamery
 • praca nad wybranym celem związanym z funkcjonowaniem zawodowym z osobistym coachem.
Polityka Prywatności