Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Biuro Karier

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi wyższych uczelni i ich głównym zadaniem jest pomoc kierowana do studentów i absolwentów pragnących zdobyć zatrudnienie. Idea ta powstała ponad 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (Careers Services) i obecnie Biura Karier funkcjonują w całej Europie. Europejskie wzorce przyjęły się również na kontynencie Amerykańskim, w Australii i Nowej Zelandii. Pierwsze Biura Karier powstały w Polsce latach 90. i obecnie tworzą nieformalną organizację jaką jest Ogólnopolska Sieć Biur Karier.
Polityka Prywatności