Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Biuro Karier

Biuro Karier proponuje studentom skorzystanie z konsultacji z doradcą zawodowym oraz psychologiembiznesu. Dzięki spotkaniom student uzyska pomoc w zakresie profesjonalnego przygotowania CV i listu motywacyjnego, pozna tajniki zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, lepiej zrozumie własną motywację i odkryje potencjał zawodowy oraz znajdzie odpowiedzi na pytania wiążące się z rozwojem kariery.

Biuro Karier zaprasza również do udziału w warsztatach kompetencji interpersonalnych i osobistych, które pozwolą poszerzyć świadomość mocnych stron i atutów na rynku pracy, a także rozwinąć nowe umiejętności kluczowe z punktu widzenia pracodawców. 

W ofercie znajdują się również praktyki i staże bezpłatne oraz płatne. Biuro Karier publikuje także oferty pracy dla studentów i absolwentów Uczelni. Współpracuje w tym zakresie z wieloma renomowanymi firmami i instytucjami.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności