Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dział Karier i Praktyk

Biuro Karier proponuje studentom skorzystanie z konsultacji z doradcą zawodowym oraz psychologiembiznesu. Dzięki spotkaniom student uzyska pomoc w zakresie profesjonalnego przygotowania CV i listu motywacyjnego, pozna tajniki zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, lepiej zrozumie własną motywację i odkryje potencjał zawodowy oraz znajdzie odpowiedzi na pytania wiążące się z rozwojem kariery.

Biuro Karier zaprasza również do udziału w warsztatach kompetencji interpersonalnych i osobistych, które pozwolą poszerzyć świadomość mocnych stron i atutów na rynku pracy, a także rozwinąć nowe umiejętności kluczowe z punktu widzenia pracodawców. 

W ofercie znajdują się również praktyki i staże bezpłatne oraz płatne. Biuro Karier publikuje także oferty pracy dla studentów i absolwentów Uczelni. Współpracuje w tym zakresie z wieloma renomowanymi firmami i instytucjami.

Polityka Prywatności