Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademickie Biuro Karier

Zespół ABK działający przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Technologii Informatycznych składa się właśnie ze studentów, którzy tak jak Wy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, chcą zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności oraz nawiązać kontakty, tak cenne w życiu zawodowym.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności