WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

Akademickie Biuro Karier SUKCES

kademickie Biuro Karier SUKCES zostało utworzone w lipcu 2004 roku. Naszym celem jest udzielanie studentom i absolwentom WIT wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się na nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. "SUKCES" - będąc łącznikiem między uczelnią a rynkiem pracy - jest miejscem, gdzie studenci i absolwenci mogą skonfrontować własne plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku pracy, zaś pracodawcy pozyskają kompetentnych pracowników. Warto pamiętać, że studia i dyplom wyższej uczelni nie są w obecnej sytuacji przepustką do kariery, lecz fundamentem, na którym długo i cierpliwie trzeba budować swój sukces zawodowy.

Kontakt:

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. (22) 348 65 44
rekrutacja@wit.edu.pl
WIT_zarobki_absolwentow.gif


Polityka Prywatności