Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier to jednostka, która działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej i jest prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką. Do jej zadań w głównej mierze należy:
  • dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy i staży zawodowych;
  • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy;
  • pomoc pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
  • pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez prowadzenie doradztwa zawodowego, które ma na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy.
Polityka Prywatności