Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Biuro Karier

Biuro Karier zostało powołane decyzją Rektora w 2000 r. w trosce o prawidłowy przebieg kształcenia zapewniający studentowi naszej uczelni właściwy dla jego aspiracji rozwój kariery zawodowej. Praca Biura Karier jest wyrazem szczerego zainteresowania losami studentów, stara się wspierać ich działania wpływające na przebieg i kształtowanie kariery zawodowej.

Kontakt:

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. +48 22 59 00 700
Polityka Prywatności