Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Biuro Karier

Strona www:
bk.mac.edu.pl/
Biuro Karier zostało powołane decyzją Rektora w 2000 r. w trosce o prawidłowy przebieg kształcenia zapewniający studentowi naszej uczelni właściwy dla jego aspiracji rozwój kariery zawodowej. Praca Biura Karier jest wyrazem szczerego zainteresowania losami studentów, stara się wspierać ich działania wpływające na przebieg i kształtowanie kariery zawodowej.
Polityka Prywatności