Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie

Biuro Karier

Biuro Karier Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie zostało powołane decyzją Rektora WSP z dnia 22 grudnia 2003 roku. Biuro rozpoczęło działalność 5 stycznia 2004 roku. Celem Biura Karier Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie jest udzielanie studentom i absolwentom uczelni wszechstronnej pomocy w zakresie akcesji na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego prowadzenia indywidualnej kariery zawodowej. W szczególności Biuro Karier realizuje następujące cele:

  • Identyfikacja indywidualnych predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz aspiracji studentów;
  • Realizacja działalności informacyjnej w zakresie struktury i zmian na rynku pracy oraz oczekiwań poszczególnych pracodawców i opisów stanowisk;
  • Kształcenie u studentów umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia i rozwoju zawodowego;
  • Ułatwianie studentom i absolwentom uczelni kontaktu z wyspecjalizowanymi instytucjami doradztwa personalnego oraz indywidualnymi pracodawcami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności