Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Biuro Karier

Biuro Praktyk i Karier AFiBV proponuje pomoc w zakresie przygotowania profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, a dodatkowo zapewnia możliwość skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym oraz psychologiem biznesu. Dzięki tym spotkaniom dowiesz się, jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, odkryjesz własny potencjał zawodowy oraz znajdziesz odpowiedzi na pytania wiążące się z rozwojem kariery zawodowej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności