Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademickie Centrum Karier

Akademickie Centrum Karier to jednostka uczelniana działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Dzięki wygranemu projektowi unijnemu „ACK- Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku” prawie wszystkie swoje działania realizowane w okresie 01.08.2009 - 30.09.2012 były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks.gif
Polityka Prywatności