Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Biuro Karier

Podstawowe zadania Biura Karier:

  1. przygotowanie studentów i absolwentów do aktywnego poszukiwania pracy
  2. gromadzenie ofert pracy stałej i czasowej dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków
  3. prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy
  4. poradnictwo zawodowe dla studentów i absolwentów
  5. udział w targach pracy i w szkoleniach dotyczących działalności biur karier
  6. aktualizowanie informacji o bieżącej sytuacji na rynku pracy
  7. wspópraca z Ogólnopolską Siecią Biur Karier

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Polityka Prywatności