Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Karier i Relacji z Absolwentami

Biuro karier i relacji z absolwentami działa w różnych formach w zależności od usługi wobec pracodawcy, organizowanych imprez i potrzeb studentów i absolwentów poszukujących zatrudnienia. Oferty Biura są dwojakiego rodzaju tj. oferty skierowane do pracodawców i oferty skierowane do studentów i absolwentów UEP.

OFERTY BIURA SKIEROWANE DO PRACODAWCÓW

  • przekazywanie studentom i absolwentom ofert: pracy, staży, praktyk poprzez tablice ścienne na terenie Uczelni, stronę internetową UEP - praca i praktyka oraz informatorium Biura

  • udostępnianie studentom i absolwentom materiałów promocyjnych firm: plakaty, gadżety, katalogi, foldery, formularze aplikacyjne itd.

OFERTY BIURA SKIEROWANE DO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

  • korzystanie z informatorium Biura (prasa, katalogi, literatura fachowa związana z poszukiwaniem pracy)

  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

  • udostępnianie materiałów reklamowych pracodawców

  • udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk studenckich

Polityka Prywatności