Warszawski Uniwersytet Medyczny

Biuro Karier

Misją naszego Biura Karier jest przygotowanie i wsparcie studentów i absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w procesie planowania i realizacji kariery zawodowej.

Nasze cele:

  • Zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej i profesjonalnej informacji na temat medycznego rynku pracy
  • Kształtowanie u studentów i absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom
  • Wsparcie studentów i absolwentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej
  • Nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami
Polityka Prywatności