Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Akademickie Biuro Karier

Senat Pomorskiej Akademii Medycznej w dniu 21 stycznia 2004 r. powołał Uczelniane Biuro Karier (UBK) z siedzibą w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Celem UBK jest pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy, doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego.
Polityka Prywatności