Politechnika Częstochowska

Biuro Karier

Strona www:
www.pcz.pl/bk
Biuro Karier zajmuje się promocją zawodową studentów i absolwentów, pomagając im w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy lub praktyki.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności