Politechnika Koszalińska

Biuro Karier

Biuro Karier udziela wsparcia studentom i absolwentom Politechniki Koszalińskiej w przygotowaniu ich do wejścia i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Zespół Biura Karier tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu poradnictwa i rozwoju kariery.

Biuro Karier oferuje studentom i absolwentom nieodpłatne działania:

- doradztwo zawodowe,
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
- warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i przedsiębiorcze,
- szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej,
- oferty pracy, staży i praktyk,
- środkowopomorskie targi pracy

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej
75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, pok. 3B
Czynne od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30.
Tel.: 94 34 86 676
e-mail: bk@kariera.koszalin.pl

więcej>>>

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności