Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Centrum Karier

Centrum Karier jest jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej powołaną w 1999 roku przez JM Rektora AGH.
Głównym zadaniem Centrum jest nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy pomiędzy uczelnią a sektorem gospodarczym, co stanowi dopełnienie wizerunku uczelni, której jakość kształcenia przekłada się bezpośrednio na wysoki wskaźnik zatrudnienia absolwentów AGH i ich konkurencyjność na rynku pracy.
Zakres prac biura obejmuje m.in. przygotowanie studentów do skutecznego poszukiwania pracy, promocję uczelni i jej absolwentów wśród pracodawców, współpracę z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, pozyskiwanie ofert pracy, praktyk i staży, prowadzenie bazy danych osób poszukujących pracy, organizację targów pracy (dwie edycje w ciągu roku), prezentacji firm oraz spotkań rekrutacyjnych na terenie uczelni, prowadzenie wykładów związanych z rynkiem pracy oraz warsztatów i szkoleń, kompletowanie informacji o firmach i wymaganiach stawianych przez pracodawców, współpracę z organizacjami studenckimi, szkołami wyższymi i instytucjami o podobnym profilu w kraju i za granicą.
W ramach Centrum Karier został powołany Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, którego zadaniem jest bieżąca analiza rynku pracy, w tym monitoring losów zawodowych absolwentów AGH.
Polityka Prywatności