Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Politechnika Łódzka

Biuro Karier

"Jeśli myślisz, że jesteś pokonany, to jesteś. Jeśli myślisz, że się nie ośmielisz, to się nie ośmielisz. Jeśli chciałbyś wygrać, lecz myślisz, że nie możesz to niemal pewne, że przegrasz. Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają ludzie silniejsi i szybsi, Lecz prędzej czy później wygrywa ten, kto wierzy, że może zwyciężyć"

Pomagamy studentom i absolwentom Politechniki Łódzkiej w poszukiwaniu pracy oraz podejmowaniu decyzji, dotyczących rozwoju zawodowego. Głównym celem Biura Karier PŁ jest pogłębianie wiedzy studentów i absolwentów na temat realiów rynku pracy oraz mobilizowanie ich w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i marzeniom. Pracownicy naszego Biura mają za zadanie uświadamiać swoim klientom, czyli studentom i absolwentom Politechniki Łódzkiej, że szukanie pracy też jest pracą i nikt nie wykona jej lepiej, staranniej i z większym zaangażowaniem niż oni sami.

Biuro Karier jest członkiem sieci Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

Biuro Karier jest wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako:

  • Agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nr 2414/1a)
  • Agencja poradnictwa zawodowego (nr 2414/4)
  • Agencja doradztwa personalnego (nr 2414/2)
  • Agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą
    u pracodawców zagranicznych (nr 2414/1b)

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności