Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Biuro Karier

Kluczowym celem działalności Centrum jest pełnienie roli pomostu pomiędzy pracodawcami poszukującymi młodych, kreatywnych i ambitnych ludzi, a studentami i absolwentami naszej Uczelni. Współczesny rynek pracy jest niezwykle wymagający i trudny. Wielu absolwentom, nawet czasem tym najlepszym, trudno się na nim odnaleźć. Mimo wysokich kwalifikacji nie potrafią samodzielnie podjąć odpowiadającej ich predyspozycjom i wykształceniu pracy, czują się samotni oraz zagubieni. Centrum Promocji Studentów i Absolwentów wychodzi problemom tych młodych ludzi naprzeciw. Poprzez swojej statutowe działania pomaga studentom i absolwentom prowadząc:
  • specjalistyczne szkolenia dla wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
  • organizując imprezy masowe, podczas których firmy mogą zaprezentować i przedstawić swoje preferencje względem przyszłych pracowników, a młodzi ludzie mogą nawiązać cenne znajomości i ukształtować swoją przyszła drogę zawodową (min. organizacja Warsztatów Przedsiębiorczości oraz współorganizacja Targów Pracy),
  • stałe szkolenia pracowników Centrum, tak, by mogli w jak najlepiej stopniu pełnić powierzone im zadania.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności