Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Biuro Karier

Podczas studiów otrzymujecie Państwo bardzo rozległą wiedzę, zarówno praktyczną jak i teoretyczną. W wielu dziedzinach jesteście niewątpliwie fachowcami. Oceniając sytuację na obecnym rynku pracy łatwo jednak dojść do wniosku, że spore umiejętności mogą nie wystarczyć do znalezienia zajęcia odpowiadającego Waszym kwalifikacjom. Przy ogromnej konkurencji nie mniej ważna jest wiedza, jak poruszać się po rynku pracy. Biuro Karier powstało właśnie, aby ułatwić kontakt pomiędzy młodymi ludźmi kończącymi naszą Uczelnię, a pracodawcami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności