Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biuro Karier

Jak pomagamy?

Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:
- prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych,
- zapoznanie z technikami poszukiwania pracy orazstandardami rekrutacji,
- powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,
- przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,
- informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
- zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji,
- prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:
- gromadzenie informacji o firmach działających w kraju,
- pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,
- przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,
- organizowanie prezentacji firm na Uczelni oraz corocznych targów pracy "KARIERA"

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności