Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biuro Karier Studenckich

I OBSZAR
Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:
 • prowadzenie rozmów doradczych,
 • przygotowanie do pisania CV i listu motywacyjnego oraz do rozmów kwalifikacyjnych,
 • powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,
 • przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,
 • informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy.

II OBSZAR
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:

 • gromadzenie informacji o firmach działających w kraju,
 • pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,
 • przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,
 • urządzanie prezentacji firm na uczelni,
 • organizowanie targów pracy.

III OBSZAR
Współpraca i działalność w obrębie Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, poprzez m.in.:

 • wymianę doświadczeń,
 • pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Biur Karier, wymianę ofert pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności