Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biuro Karier

Głównym założeniem Biura Karier jest realizowanie idei poprzez współpracę z pracodawcami jak również prowadzenie wirtualnej bazy ofert pracy, bazy danych o firmach. Poza tym organizujemy prezentacje firm oraz warsztaty i seminaria, dzięki którym łatwiej zaplanować własną ścieżkę kariery zawodowej, napisać dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Biuro organizuje również zajęcia z przedsiębiorczości, pozyskiwania środków na działalność gospodarczą, pisania biznes planu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polityka Prywatności