Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biuro Karier SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako jedna z pierwszych w kraju postanowiła profesjonalnie pomagać swoim absolwentom w poszukiwaniu pracy. Działające od kilkunastu lat BIURO KARIER I MONITOROWANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW pomaga studentom w znalezieniu ciekawej pracy, a Pracodawcom ułatwia dostęp do studentów SGGW.

Biuro prowadzi serwis internetowy, w którym pracodawca może zamieścić ofertę pracy, stażu, praktyki czy pracy dorywczej, a student i absolwent - życiorys. Zainteresowane strony mogą bez przeszkód wymieniać między sobą informacje. Zarejestrowani pracodawcy - wyszukiwać studentów, a studenci - aplikować jednym kliknięciem na interesujące ich oferty. W serwisie Biura Karier codziennie dostępnych jest kilkadziesiąt aktualnych ofert. Praca Biura nie ogranicza się jedynie do administracji systemem.

Dzięki współpracy z BIUREM KARIER I MONITOROWANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW, bardzo wiele przedsiębiorstw pozyskało wykwalifikowanych fachowców, jakimi są stale dokształcający się, między innymi na studiach podyplomowych, absolwenci SGGW. Biuro prowadzi indywidualne konsultacje dla studentów, organizuje - bardzo często wspólnie z organizacjami studenckimi - szkolenia i prezentacje firm, spotkania rekrutacyjne, organizuje szkolenia z umiejętności miękkich wspierające studentów w aktywności na rynku pracy. Jest też współorganizatorem odbywających się corocznie Akademickich Targów Pracy JOBBING.

Polityka Prywatności