Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biuro Karier

Biuro Karier UMCS to centrum informacji, doradztwa, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i praktyk. Od piętnastu lat zajmujemy się rozwojem zawodowym studentów/studentek i absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pomagając im w wyborze kierunków kształcenia i podejmowania pierwszych decyzji zawodowych, kształtując umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy oraz wspomagając praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach w sytuacjach zawodowych.
Polityka Prywatności