Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Łódzki

Akademickie Biuro Karier Zawodowych

Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego jest pomysłodawcą i organizatorem różnorodnych inicjatyw podejmowanych na rzecz studentów. Jego działania ukierunkowane są na ułatwienie studentom podjęcia aktywności zawodowej, pomoc przy znalezieniu pracy, a także wparcie i promowanie absolwentów Uczelni na rynku pracy. Aby ułatwić studentom i absolwentom przejście z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy, Akademickie Biuro Karier Zawodowych pozostaje w stałej współpracy z firmami różnych branż. Poprzez organizację eventów takich jak Uniwersyteckie Targi Pracy czy Akademia Kompetencji pragnie zbliżyć środowisko akademickie, ze światem biznesu. Doświadczeniem i rzetelną wiedzą wspiera studentów w dokonywaniu świadomych wyborów kreujących ich dalsze drogi zawodowe. Wspiera firmy w poszukiwaniu najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane stanowiska pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
Polityka Prywatności