Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Opolski

Akademickie Centrum Karier

Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego:
  • pomaga w poszukiwaniu pracy w Polsce i za granicą oraz staży i praktyk,
  • organizuje szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. metod poszukiwania pracy i aplikowania o pracę,
  • prowadzi monitoring karier zawodowych absolwentów UO,
  • organizuje Giełdę Pracy i inne imprezy dotyczące rynku pracy,
  • oferuje doradztwo personalne i pomoc psychologiczną,
  • organizuje praktyki dodatkowe (nieobowiązkowe).

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_podyplomowe.jpg
Polityka Prywatności