Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biuro Karier

Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (BIURO KARIER UAM) powstało w lipcu 1997 roku i jest wzorowane jest na brytyjskim modelu Careers Service. Celem działalności Biura Karier jest promocja zawodowa studentów i absolwentów, ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy, oraz umożliwienie pracodawcom bezpośredniego dotarcia do potencjalnych pracowników. Na co dzień pracownicy powadzą rozmowy doradcze dla studentów i absolwentów, realizują zlecenia pracodawców związane z rekrutacją pracowników, prowadzą szkolenia dla osób poszukujących pracy. Działalność Biura Karier to także organizacja Targów Pracy i Edukacji, praca związana z wydaniem materiałów dotyczących rynku pracy, organizacja prezentacji firm na uczelniach i inne.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności