Uniwersytet Zielonogórski

Biuro Karier

Udzielamy szerokiej pomocy we wszelkich kwestiach związanych ze zdobywaniem pracy lub doświadczenia zawodowego.

U nas dowiesz się:
  • jak napisać CV, czy też list motywacyjny
  • gdzie szukać pracy, praktyki lub stażu
  • jak przejść przez rozmowę kwalifikacyjną
  • gdzie i kiedy odbywają się kursy i szkolenia mogące pomóc w zdobyciu pracy
  • jakie są aktualne oferty pracy
Zapewniamy również dostęp do szerokiej gamy zebranych przez nas materiałów. Można się w nich zapoznać z aktualną sytuacją na rynku pracy, możliwościami zatrudnienia w danym zawodzie, jak również poznać perspektywy na przyszłość.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności