Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Biuro Karier i Erasmusa

Z usług Biura Karier i Erasmusa korzystają:

 • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy;
 • studenci, którzy chcą zrealizować część programu studiów lub też praktykę poza granicami kraju, korzystając z możliwości jakie stwarza Program Erasmus;
 • pracownicy Uczelni, chcący podnosić kwalifikacje zawodowe poza granicami kraju, korzystając z możliwości jakie stwarza Program Erasmus;
 • pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych pracowników na wolne miejsca pracy;
 • Uczelnia weryfikując strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem Biura Karier.

Nasza misja:

Głównym celem działalności Biura Karier i Erasmusa WSOWL jest służenie bezpłatną pomocą w zakresie:

 • wyboru drogi rozwoju zawodowego;

 • przygotowania do wejścia na rynek pracy;

 • znalezienia pracy odpowiadającej wykształceniu i aspiracjom;

 • zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju dzięki realizacji praktyk w ramach Programu Erasmus;

 • realizacji części programu studiów w ramach Programu Erasmus w europejskich uczelniach wyższych.

Nasze działania:

Wytyczone cele staramy się realizować poprzez:

 • poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne;
 • organizację praktyk i staży zawodowych;
 • organizację warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje studentów i absolwentów na rynku pracy;
 • organizację spotkań rekrutacyjnych oraz prezentacji firm na Uczelni;
 • gromadzenie i udostępnianie ofert pracy;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie wzmacniania praktycznych elementów nauczania;
 • organizację i obsługę Programu Erasmus.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Polityka Prywatności