Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów

Biuro Karier i Projektów proponuje studentom i absolwentom
PWSZ w Tarnowie m.in.:

  • doradztwo indywidualne w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej;
  • obowiązkowe zajęcia w ramach modułu „Wprowadzenie na rynek pracy” oraz nieobowiązkowe warsztaty z różnych zakresów tematycznych;
  • przekazywanie informacji z zakresu ofert pracy, staży, praktyk i stypendiów za pomocą bazy mailingowej, strony internetowej, profilu społecznościowego na FB  oraz tablicy ogłoszeń;
  • spotkania informacyjne dotyczące nowych zawodów, branż, możliwości wyjazdów do pracy za granicę w ramach różnych programów dla studentów oraz z zakresu wolontariatu;
  • promocję absolwentów wśród pracodawców;

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności